استقبال گرم شیرازی ها از هنرمند هزارحنجره دوبله در شیراز

انجمن دوبله و گویندگی شیراز که پیش از این میزبانی هنرمندان دیگر دوبله از جمله چنگیز جلیلوند، منوچهر والی زاده، ناهید امیریان، اردشیر منظم و افشین زی نوری را برعهده داشته است، این بار هنرمندی را دعوت کرده بود که او را آقای هزار صدا نامیده اند.

     شیراز میزبان منوچهر اسماعیلی هنرمندی بود که به همت انجمن دوبله و گویندگی شیراز با همکاری مؤسسه فرهنگی، هنری رهاورد پارسیان و پردیس سینمایی گلستان برگزار شد، به نشانه سپاس از سال ها هنرآفرینی در زمینه دوبله از او تقدیر شد. در این برنامه که با پخش قرآن با صدای استاد منوچهر اسماعیلی آغاز شد، وی میزبانی شیرازی ها را ستود و در حالی که بغض گلویش را گرفته بود، گفت: این همه مهربانی را ارج می نهم.

      مرد هزار حنجره دوبله ایران ضمن تشکر از انجمن دوبله و گویندگی شیراز و دیگر عوامل برگزاری، با اشاره به حضور هنرمندان در مراسم اضافه کرد: بنده کار مهمی را انجام نداده ام. تنها طبق وظیفه خود عمل کرده ام که امیدوارم قابل بوده باشد. اسماعیلی گفت: در طول زندگی هنریم، هیچ چشمداشتی نداشتم و‌ نخواستم با کسی رقابت کنم و فقط  می خواستم رقیبم، خودم باشم، تشویق های پیاپی حاضران در سالن، بارها این هنرمند برجسته هنر دوبله را سر ذوق آورد تا جایی که بارها در حین اجرای برنامه، ایستاد و رو به آنان، به احساسات شان پاسخ گفت.

      امیرهمایون یزدان پور، گوینده پیشکسوت فارس نیز در این مراسم، منوچهر اسماعیلی را گوهری نامید که نمونه اش را نمی توان پیدا کرد و گفت: من پنجاه سال است که در عرصه گویندگی فعالیت می کنم، ولی استاد اسماعیلی را استاد خودم می دانم. یزدان پور گوینده پیشکسوت فارس با بیان اینکه وی دوبلور بی بدیلی است که از هیچ کلمه ای به راحتی نگذشته است و هر جا که لازم بوده، احساسات خود را به خوبی و درستی نشان داده است، ادامه داد: همین است که به وی لقب هزارحنجره و آقای صدا داده اند.

       در بخش دیگری از برنامه، دکتر علی آذری، فیلمشناس، نیز اشاره کاملی به آثار گوناگون منوچهر اسماعیلی داشت که از جمله به نمونه های مختلفی اشاره نمود که این دوبلور پیشکسوت در آن به جای چند نقش، صحبت کرده بوده است.

       عبدالرضا زارعی، مدیرعامل انجمن دوبله شیراز نیز با تشکر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و پردیس گلستان که در اجرای برنامه، همکاری ارزشمندی را داشتند، حضور منوچهر اسماعیلی را افتخار این انجمن و شیراز دانست و گفت: ما هر چه داریم، از این بزرگان داریم و این برنامه،تنها در حد یک برگ سبز است، وگرنه هر چه هم تلاش کنیم، باز هم نمی توانیم حتی گوشه ای از آن همه هنرمندی را مورد تقدیر قرار دهیم.

         پخش نمونه آثار استاد منوچهر اسماعیلی نیز بخش های دیگر برنامه را شامل می شد که در پایان، انجمن دوبله و گویندگی شیراز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، پردیس سینمایی گلستان، مجموعه فرش زندیه، با اهدای هدایا، استاد اسماعیلی را با حضور مهدی رنجبر، معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و همچنین اهالی فرهنگ و هنر از جمله استاد رحیم هودی و امین جعفری از شاعران شیرازی، مورد تقدیر قرار دادند.