خوشا شیراز با حضور استاد امیر همایون یزدان پور

حضور استاد امیر همایون یزدان پور (صداپیشه پیشکسوت) در برنامه خوشا شیراز و توضیحات ایشان در مورد انجمن دوبله و گویندگی شیراز جمعه / ۳۰ مرداد ۱۳۹۴