دوبله زنده استاد منوچهر والی زاده و افشین زینوری

دوبله زنده استاد منوچهر والی زاده و افشین زینوری-کارگاه آموزشی -تخصصی دوبله فیلم در استودیوی انجمن دوبله و گویندگی شیراز- اسفند ۹۳