دکلمه غزل زیر بارانی که نیست . . .

شاعر: بی تا امیری نژاد

با صدای: حبیب ابراهیمی

صدابردار و تنظیم: حامد جعفری

تهیه شده در: انجمن دوبله و گویندگی شیراز

تقدیم به “کسی” که بی تا امیری نژاد غزلش را به یادش سرود