«ملکوت آواز»

به مناسبت هفتاد و ششمین زادروز استاد محمدرضا شجریان (تهیه شده در انجمن دوبله و گویندگی شیراز) / “تقدیم به آن مرد خوش سرود … که خوش خواند و خوش می خواند و خوش خواهد خواند…”

مدت: ۱۵ دقیقه

سراینده: رضا زارعی

سرپرست گویندگان: رضا زارعی

گویندگان: رضا زارعی / حبیب ابراهیمی / عاطفه کشاورز / مرضیه جوکار / هانیه ترکمان / فاطمه رکنی / – انتخاب تصاویر، موسیقی و تدوین: رضا زارعی