پرداخت شهریه کارگاه دوبله

توجه: قبل از پرداخت شهریه، بایستی پیش ثبت نام کارگاه را انجام داده باشید.

 

متقاضیان گرامی کارگاه تخصصی، آموزشی دوبله با افشین زی نوری

 

ضمن سپاس از انجام پیش ثبت نام، به آگاهی می رساند که مهلت پرداخت قسط اول شهریه به مبلغ 120/000 تومان تا تاریخ 25 دی ماه 1397 است. قسط دوم سه روز قبل از کارگاه بایستی پرداخت شود. بنابراین پرداخت قسط اول به منزله پذیرش شرایط زیر است:

شما با شرکت در کارگاه و پرداخت قسط اول شرایط زیر را می پذیرید:

(1) می پذیرید که پر نمودن فرم و پرداخت قسط اول کارگاه به منزله ثبت نام اولیه است.
(2) می پذیرید که در صورت عدم پرداخت قسط بعدی، وجه اولیه به شما به عنوان ثبت نام کننده برنخواهد گشت.
(3) می پذیرید که در صورتی که اگر حتی هر دو قسط را پرداخت نمایید، اما در کارگاه حضور پیدا نکنید، حق مطالبه وجه پرداختی و درخواست گواهی شرکت در کارگاه را نخواهید داشت و هیچ گونه حقوقی در این زمینه به شما به عنوان ثبت نام کننده تعلق نخواهد گرفت.
(4) اطلاع دارید که هزینه شرکت در کارگاه 240 هزارتومان است و در ثبت نام اولیه، قسط اول را به مبلغ 120 هزارتومان خواهید پرداخت.

نکته: به تمام شرکت کنندگان، گواهی شرکت در کارگاه با تأیید انجمن و مدرس محترم در مراسم ویژه پایان کارگاه ارایه خواهد شد.

با تشکر از حسن توجه شما عزیزان

 

شرایط را می پذیرم و پرداخت می کنم

بخش های مهم

خبرنامه

عضو خبرنامه سایت ما شوید و از اخبار جدید سایت در کمترین زمان مطلع شوید