ارسال نمونه صدا

از اینجا نسبت به ارسال فایل نمونه صدای خود می توانید اقدام نمایید.

توجه: لطفا نکات مهم را قبل از ارسال صدای خود، به دقت مطالعه فرمایید.

فرم ارسال نمونه صدا

مواردی که بایستی به آن توجه نمایید: 1. قبل از خوانش متن، حتماً نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را بفرمایید. 2. متن را از بخش متن آزمون بگیرید و با دقت آن را مطالعه نمایید. 3. فایل صدا با هر وسیله ممکن می تواند ضبط شود. 4. کیفیت صدای ارسالی بایستی حداقل های لازم را داشته باشد. 5. حداکثر بین یک هفته تا ده روز پاسخ تست شما از طریق بخش پذیرفته شدگان اعلام می شود. 6. نام و نام خانوادگی خود را فارسی بنویسید.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

بخش های مهم

خبرنامه

عضو خبرنامه سایت ما شوید و از اخبار جدید سایت در کمترین زمان مطلع شوید